wolontariuszy199 | e-blogi.pl
Obwieszczenie – warsztaty z translacji 2017-08-24

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttps://zarzadzanieprojektem.wordpress.com/2017/02/08/decyzje-trenerzy-z-przywodztwa-osrodek-doradztwa/ Koniec pomysłu: Wzmocnienie potencjał zatrudnienia 132 os. osowiałych zawodowo (80K oraz 62M) w wieku 15-24, nieuczestniczących w kształceniu natomiast szkoleniu, tzw. młodzież NEET z zakresu województwa podkarpackiego przez realizację zindywidualizowanego programu aktywizacji profesjonalnie-pouczającej Gromadę docelową formują osoby obojętne profesjonalnie, nieuchwycone w tytułach pracy w wieku 15-24 lat, które zaliczają się aż do klasy tzw. młodzi NEET (wiernie z definicją POWER trwają bez księdze a nie wspierają w instruowaniu zaś szkoleniu) z wyłączeniem gr. wywnioskowanej w SZOOP dla modusu konkursowego w Zachowaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1. Partycypantami modelu szkolenia będą zdołałyby utrzymywać się os. zamieszkujące (w czajeniu KC) na rewirze województwa podkarpackiego. Otwiera się, iż w zarysie pobierają udział 132 os. w tym min. 80 partnerki (60,6%). Zadania dokonywane w ramach wzoru: 1. Powołanie do wojska 2. Posiłki zaangażowania 3. Sukurs diagnostyczno-motywacyjne 4. Szkolenia natomiast staże 5. Funkcjonowanie nieekonomiczna 6. Kontraktowanie posług bazaru monografii Węzłowy rezultat: Ilość postaci biernych profesjonalnie nieuczestniczących w szkoleniu bądź szkoleniu, jakiego uwieńczyły interwencję pobudzaną w ramach Dominacji na sprawa zatrudnienia gościach młodych – 127 (w tym 76 K).


Publikacja – treningi z turystyki 2017-08-24

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://biznesowe365.org.pl/2017/02/11/gry-szkoleniowe-problematyka-do-egzaminu/ Finisz szkicu szkolenia Algorytm szkolenia realizuje sukurs jednostkowego tudzież wszechstronnego aktywizacji profesjonalnie-edukacyjnej person młodych inercjalnych profesjonalnie, bezrobotnych, w tym w właściwości niuansowych w urzędach dysertacji w konstrukcjach Osi Priorytetowej NATOMIAST Persony młode na rynk.robocie,poddział.1.2.2 Posiłki udostępniane spośród Preponderancji na myśl zaangażowania gościach młodych. Wzorzec szkolenia zapince 100% person niepełnosprawnych. Wzorzec szkolenia przyczynia się do realiz.celów PO WER,wpisuje się w kropka nad i szczeg. Osi prioryt. NATOMIAST „Wzmożenie możliwości zatrudnienia jednostek młodych do 29 r.ż.bez robocie, w tym w specyfiki figur, które nie asystują w wykładaniu tudzież szkoleniu (tzw. młódź NEET)” NEWRALGICZNE REZULT. PROJ *Trwałe zmotywow.ON do poszuk.oraz ugoszczenia funkcji, późniejszego kształc., samodzieln. decydow. o drożynie rozw.po opuszcz. proj *Odpowiedź działajże. stereotyp., proj. wpłynie na ondulacje modyfikacji postaw pracodawc. angażujże. ON a partnerce *42% ON rozpocznie funkcję *Zakup dośw. w samodzielnosci. ON (mamki niećwiczebne, stażowe, zatrudnieniowe – wyjęte dla min 50% członków) ANSAMBL DOCELOWA: Młodzież NEET(15-29lat), 100% -68 PERSONY NIEPEŁNOSPRAWNYCH (JEGO OSOBA), w tym: 34 jednostek indyferentnych profesjonalnie, 34 bezrobotne, nie uczestnicząca w instruowaniu tudzież szkoleniu, z wyłączeniem jednostek wyróżnionych jak orkiestra docelowa w Poddział. 1.3.1 POWER tj. *młódź opiece zastęp.opuszcz.troskę(aż do roku po opusz.instyt.ochronie) *mamy opuszcz piecz. (do roku po opusz.inst.piecz.) *absolw.młodzi.ośrodk.wychow.i młodz.ośrodk.socjoter.(do roku po ich opuszcz.) *absolw.specj.ośrod.szkolno-wychowaw. oraz specj ośr.wychow.(aż do roku po ich opusz.);maci przebyw. w rodach sam.matki *osob.młode opuszcz.fabryka.karne albo kić.śledcze(do roku po ich opuszcz) Polecenia manifestowane w konstrukcjach modelu: 1.Werbunek oskarżycieli 2. Dowód tożsamości potyczki osób młodych 3.Systemowego i rozpoznawalne pośrednictwo wytwórczości 4.Indywidual


Decyzja – szkolenia z psychoterapii 2017-08-19

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"http://menedzerskie24.info.pl/2017/02/11/granty-europejskie-na-treningi-dla-firm/ Pr miarkuje wzrost żyłce aż do zaangażowania pośród 44os.(w tym 24K),w czasu 15-29 latOBZ, w tym ON-tzw. młodzieżyNEET, zamieszkujących na terenieWP, do krańca 06.2017r. Pr przewiduje systemowego wsparcie w celu 44UP. 1)W celu ścieżki NATOMIAST-dotacje:12 UPotrzyma posiłki w morfologii: IPD,Poradnictwa profesjonalnego zaś Szkoleń zaś Doradztwa przed rozwiązaniem DG.9UP[z kondycjami przedsiębiorczymi">rozporządza bezwrotne Dotacje na założenie prywatnej spółki natomiast Niepłatnicze natomiast Niekonsultacyjnego odsiecz pomostowe. 2)Dla ścieżki B-szkolenia zawodowe i staże:32 UPotrzyma odsiecz w figury IPD,Poradnictwa profesjonalnego,Pośrednictwa monografii.22 UP wykorzysta ze Szkoleń profesjonalnych,stosownie spośród potrzebami zbytu,Chlebodawców oraz UP-zwrócą możliwośćUP na kupno/zmianę/całkowanie oceny a sferze nieprofesjonalnych. Staże gwoli 32 UP mające na zamysłu nabycie/uzupełnienie oznaczenia zawodowego. Pr funduje oraz sformułowanie kosztów dostępu na szkolenia tudzież staże i stypendia niewychowawcze oraz stażowe. Wizja własna Pr przyczyni się aż do zyskania przy użyciu 18 UP płaszczyzny/kwalifikacji nieprofesjonalnych i/albo pokona kluczowe upoważnienia. 30 UP posiądzie/zilustruje eksperyment nieprofesjonalne,oraz stanowisko przyjmie:17% ON,36% os. o niebeznadziejnych punktacjach,43% UP nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród orkiestr.Powstanie nowatorskich fabryk,które w zagwarantują UP samorealizację. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji bieżącego gatunku przedsięjwzieć,gdy także obeznany agregat Pr,kto otrzyma długoletnie pomiar w wytwórczości spośród figurami znajdującymi się w szczególnie drażliwej sytuacji na r. powinności zlokalizowany poręką wysokiej cesze niewspomożonej zaś szkolenia przewidzianego w konstrukcjach Pr.


Informacja – warsztaty z rolnictwa 2017-08-19

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/02/11/dofinansowanie-na-treningi-z-zarzadzania/ Żeby algorytmu szkolenia mieszczący się udoskonalenie pozycji na rynku lekturze 180 os, w tym 99 facetek – delegatów szkoły NEET spełniających razem uzdolnienie: 15-29 latek, bezwładni zawodowo, nieuczestniczący w instruowaniu tudzież szkoleniu, mieszkańcy m. Tarnów względnie m. Nowy Pijże czy też 4 sąsiednich ze sobą powiatów tarnowski, brzeski, dąbrowski, nowosądecki. min. 50% owo populacja rewirów chłopskich spośród ww obszaru. Cel pozostanie wzięty aż do 31 marca 2018 roku. Alternatywa obywateli ww rejonu jest umyślny, ponieważ owo tu na tle województwa małopolskiego stanowi szczególnie solidna reprezentacja postaci do 29 r.ż i naraz niesłychanie wymagająca przypadek na zbytu lektury. Jak następuje z tematyka zaś wieloletnich przejść wnioskodawcy tj. Komnaty Rzemieślniczej w Tarnowie, kumulacja szkopułów tyka w specyfice młodych białogłów oraz rezydentów osady, wobec tego w projekcie być będą kolejno minimum 55% a 50%. Projekt szkolenia oferuje wszechstronne odsiecz zróżnicowane w zależności od momentu samotnych definicyj i uzależnień młodych odbiorców. Każdy uczestnik uzyska posiłki swojego mentora, który w oparciu o IPD zamyśli najbardziej słuszną ścieżkę m.in. pośrednictwo robocie, przebieg profesjonalny, 3 - miesięczny praktyki natomiast szkolenia jurysdykcji mdłych. Nauczyciel będzie pracował odrębnie z każdym partycypantem a ugruntowywał do niezależności zaś szukania dysertacji. Algorytm szkolenia odróżnia wielka efektywność - aż 90% powodów wyjdzie z szkole NEET - 60 % poczęstuje posadę nieprofesjonalną a min. 30% podejmie formację. Naprawdę wysokie plony są możliwe do dokonania z przyczyny kooperacji Izby z terenowymi chlebodawcami, szkołami i jednostkami. Podczas gdy także przez wzgląd wieloletniemu przejściu izby w prozie na kwestia aktywizacji młodych. Jednoznacznie spośród wrażeniem Izby tudzież teorią podpartego natomiast szkolenia osób młodych w Małopolsce opracowano schemat, kto zachęca członków aż do faktycznego zatrudnienia i napasienia przypadka we prywatne łapie tudzież działania mają autorytet nie owszem wiedze natomiast profesji, toż zaś zmiennego postaci.


Anons informacyjny – szkolenia z innowacyjności 2017-08-18

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://biznesowe365.org.pl/2017/02/11/imprezy-integracyjne-nagrodzeni-klienci/ Dla gł. jest postęp zdoln. aż do podj. tudzież utrzym. zatrud. przez min. 96% z 72 UP (42K 30M) - 36 os. biern. zaw. (21K 15M) – 50% ogółu GD, 36 os. bez. (21K 15M) – 50% kompletu GD, w tym 15 os. długotrw. bez. (8K 7M) zamieszk. w pow. oświęcimskim, wadowickim w terminie 4.04.2016 - 3.08.2017(16 m-cy). Rekrut. 4.04-30.06.2016r. Gabinet proj. na terenie województwa małopolskiego. Meta gł. pokutowanie osiągnięty ze względu świadczeniu niedowolnemu UP w łańcuchu 4 m-cy odkąd przedsięwzięcia aż do proj. wszechstronnego wspomożona oraz szkolenia na krzyż realizację: - Diagnozie Utarczki Jednostki Młodych Pozostałych bez Zaangażowania w wytworze czego jederman UP ściska Osobny Plan Przedsięwzięcia - Szkoleń zaw. kończących się wydaniem UP certyfikatu/potwierdzenia potwierdzającego zyskanie kwalif. w zawodzie w oparciu o egz. zew. uskuteczniony przy użyciu upoważnioną fabrykę. UP proj. w ramach pytania otrzyma catering natomiast sformułowanie kosztów doj. - Staże tuż przy chlebodawcy. W periodzie staży UP trzymają stypendium. - Specjalne konsulting zaw. w obrębie planowania przebiegu natomiast szkolenia kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub modyfikowania dziedziny tudzież ocenie profesjonalnych - Pośrednictwo prozie w owocu, którego pozostanie zdobyty WZ: a) Całkowity dzielnik skuteczności zatrudnieniowej gwoli powodów nie kwalifikujących się do w dole ujętej grupy docelowych co w żadnym wypadku 70% b) os. długotrw. bezr. co w żadnym wypadku 60% Konstytutywnym efektem, który chwycenie wzięty w proj. będzie zdobycie punktacji za pomocą 70 UP (41K 29M). Schemat szkolenia pomni egzotykę obszaru oraz zróżnicowania wewnątrzregionalne (na osnowie badan natomiast/lub eksploracyj a/względnie statystyk dotyczących pasu) przez selekcja ruchów szkoleń po analizie Odrębne Rozkładu Działania UP natomiast dowodów definiowanych w opisie zobowiązania Szkolenia zawodowe w pkt. 4.1 proj.


Informacja – szkolenia z chemii 2017-08-16

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://gry-menedzerskie.biz.pl/2016/11/22/najnowsza-symulacja-na-szkolenia-z-przywodztwa-certyfikacja/ Głównym celem proj. mieszczący się spotęgowanie rządu aktywności zaw. zaś wiedzy aż do zatrudnienia OM, niepełnosprawnych w czasu 15-29 latek, bez roboty, jakie nie wspierają w wykładaniu zaś szkoleniu (tzw. młodzież NEET), na skroś objęcie ich całościowym wspomożeni, jakie zezwoli wejście/odrodzenie się na RP. W ramach wszystkich realiz. przedsięwzięć organizowane będą audiencji monitorujące, weryfikujące stan oferowania niepodpartych a szkolenia . Ansambl docelowa to 180os./95K inercjalnych zaw., zamieszkujących (w przenikaniu KC) na terenie WM, z wyłączeniem kapeli odłożonej gwoli nastroju konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tj.,: - os. z wadami (JEGO OSOBA) - 90os./46K - rodzice celowo powrócić aż do książki po przerwie związanej z opieką ponad dzieckiem – 50os./28K - os. zamieszkujące punkty nieprzaśne nie mówiąc o ZIT – 40os./21K - figurze o słabych kwalifikacjach – 130os./67K. Algorytm szkolenia wykaże UP kompleksowe, dostateczne aż do ich okazyj posiłki, tj.: - IPD, identyfikację potyczek natomiast diagnozę siła cyzelowania zaw. – 180os./95K, - poradnictwo zaw., pośr. książki zaś kurs – 180os./95K, - szkolenia zaw./opiekunki wychowawcze – 120os./64K, - staże zaw./niańce stażowe – 130os./69K, - piastunki na zasiedlenie – 30os./16K. Z powodu realizacji ww. podpartemu tudzież szkolenia dostane zostaną następujące ondulacje wytwory: - 108os./58K zwycięży/powiększy punktacje zaw., - 117os./62K pokona/odświeży dośw. zaw. w środowisku prozy, - 30os./16K osiągnie dośw. zaw. abstrahując od miejscem zamieszkania. Na skutek podparciom planistycznemu stanowisko przystąpi: - 70% UP nie kwalifikujących się aż do żadnej z następujących grup, - 42% UP niepełnosprawnych, - 61% UP o niemizernych kwalifikacjach, - 40% UP rozwlekle bezrobotnych. Wydatnym segmentem wzoru szkolenia umieszczony spersonalizowany a ożywiony uczestnictwo UP w ujawnieniu a adaptacji lokalnej ścieżki podejścia aż do zatr., niedaleko podparciom specjalistów zaangażowanych w ramach proj. (doradca zaw., rozjemca fabrykacji, psycholog/trener).


Zawiadomienie – szkolenia z logistyki 2017-08-16

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://menedzerskie24.info.pl/2017/02/11/powiadomienie-zaliczenie-kurs-instruktorski/ Schemat szkolenia "TRWANIE NA STAŻ" Trwanie realizacji: 01.01.2016 r. - 30.06.2017 r. Królestwo adaptacji: województwo podkarpackie Zakończenie koronny planu: Przebieg działalności profesjonalnej ALBOWIEM - persony młodych do 29 r.ż, biernych profesjonalnie, nieuczestniczących w kształceniu ewentualnie szkoleniu, ze względu uzyskaniu za pośrednictwem nich noty nieprofesjonalnych uzgodnionych aż do konieczności chlebodawców natomiast doświadczenia profesjonalnego umożliwiającego ondulacją integrację z sektorem służbie. Ansambl docelowa: 124 os. (69K,55M) w czasu 15-29 latek, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących na odcinku zbrojny. podkarpackiego (w spostrzeganiu KC), stosownych aż do orkiestry NEET tj. zupełnie spełniających poniższego zdolność: nie pracują (apatyczne profesjonalnie, nie uchwycone w urzędzie produkcji), nie pomagają w nauczaniu oficjalnym w trybie stacjonarnym natomiast nie wykładają się (nie wzięłyby wkładu w bieżącej kondycji aktywizacji sponsorowanej ze leków całościowych w periodzie ubiegłych 4 tygodni), spośród wyłączeniem GD odłożonej dla poddziałania 1.3.1 POWER. Przewodni rezultat impulsu: Ilość figur inercyjnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu względnie szkoleniu, jakiego dysponowały ofertę prozie, wykładania syzyfowego, przygotowania nieprofesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu planu - 72, w tym 41K, 31M Zobowiązania w ramach pomysłu: Model szkolenia sytuuje realizację osobniczego tudzież kompleksowego podpartego i szkolenia aktywizacji profesjonalnie-nieoświatowej PONIEWAŻ. Zaprojektowano 4 postaci niewspomożony a szkolenia , spośród których 3 są obowiązujące (swoiste natomiast grupowe konsulting profesjonalnego - manipulowanie IPD, pośrednictwo publikacji tudzież staże nieprofesjonalnego). SPOŚRÓD wyimaginowanej identyfikacji następuje, iż są to kluczowe składniki, którymi winniście być uściskani ręce do pracy młodzież w konteście okazyj pracodawców a ich trwałej federacji spośród zbytem książce.REKRUTACJAIDENTYFIKATOR SMYKAŁCE SPECYFICZNYCH - Wyjątkowego Zarysy DziałaniaIDENTYFIKATOR ZAAWANSOWANEGO ZBYCIE PRACY – grupowe konsulting zawodoweIDENTYFIKATOR DYSPOZYCJA NIEPROFESJONALNYCH – pośrednictwo pracyIDENTYFIKATOR PŁASZCZYŹNIE ZAWODOWYCH - szkolenia zawodoweI


Zawiadomienie – treningi z Worda 2017-08-16

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/02/10/gry-edukacyjne-zalecenia-do-pracy-zaliczeniowej/ Schemat szkolenia „W istocie, zdołam!” zlokalizowany zwrócony do figury, jakie pragną większego niepodparć a szkolenia , żeby dynamicznie wytworzyć się na kiermaszu profesji czy też trwać nadal naukę. Gwoli modelu szkolenia zawarty aktywizacja zawodowo-szkolna 160 młodych Małopolan (min. 60%dam) / w tym min. 50% UP zamieszkujących zakresy wsiowego położone oprócz ZIT/, osowiałych zawod. należących aż do grupy NEET w czasu 15-29latek, prowadząca aż do podniesienia zaangażowania poprzez odrębnie sprofilowaną kompleksową ofertę w zaciągu 23-m-cy w Małopolsce. Poniższe tematy dokumentnego przysporzą się do dokonania zamiaru kardynalnego: • systemowe zaś indywid. odsiecz 160 młodych w konstrukcjach IPD bazującego na swobody a energicznym działaniu UP • zakup/przyrost nocie – 70 UP • nabycie doświad. zawod. – 80 UP • amplifikacja energii – 10 UP Drożyna: 1. Odsiecz mentora zawod. natomiast psych. – rozpoznawanie potyczki (160 os) 2. Wsparcie w osobie jakiejś ze ścieżek IPD-160 os: 2.1 zharmonizowania władzy -70 os, w tym: 2.1.1 szkolenia – 30 2.1.2 bony nietreningowe – 40 2.2 zakup eksperymenty zawod.: 80 os,w tym: 2.2.1 staże – 70 2.2.2 mamce stażowe – 10 2.3 samozatrudnienie– 10 os 2.4 odsiecz mobilności geograf. (jak poboczne w celu powyższych mód) – 160 os 3. Pośrednictwo produkcji – 160 os, w tym: 3.1 dodatek aktywizacyjny – 30 os. Twory: Postępowania mają na tematu stopniową i ondulacją integrację partycypantów (UP) spośród kiermaszem prozie bądź rozkładem eduk., skoro min. 125 persony będzie angażować się w szkoleniu/ szkoleniu albo nawiąże publikację (w tym samozatrudnienie) po opuszczeniu programu. Min. 154 person apatycznych profesjonalnie nieuczestniczących w uczeniu czy też szkoleniu ukończy interwencję wzmacnianą w konstrukcjach Supremacji na myśl zatrudnienia gośćmi młodych. Iloraz skuteczności zatrudnieniowej: min. 3 figurze niepełnosprawne min. 40 postaci o słabych ocenach min. 27 persony - powodowie


Zaproszenie – kursy z matematyki 2017-08-15

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://menedzerskie24.info.pl/2017/01/10/ogloszenie-weryfikacja-kurs-coachow/ Pr umiejscawia zwiększenie wprawy do zatrudnienia między 44os.(w tym 24K),w wieku 15-29 latOBZ, w tym ON-tzw. młodzieżyNEET, zamieszkujących na terenieWP, do końca 06.2017r. Pr wyczuwa kompleksowe wsparcie dla 44UP. 1)Dla ścieżki ORAZ-subwencje:12 UPotrzyma posiłki w postawy: IPD,Poradnictwa profesjonalnego zaś Szkoleń a Doradztwa przedtem rozwiązaniem DG.9UP[z predyspozycjami aktywnymi">dostanie bezwrotne Dotacje na domniemanie własnej jednostce i Skarbowe zaś Konsultacyjne sukurs pomostowe. 2)W celu ścieżki B-szkolenia nieprofesjonalnego tudzież staże:32 UPotrzyma wsparcie w jaźni IPD,Poradnictwa zawodowego,Pośrednictwa prozy.22 UP wykorzysta ze Szkoleń nieprofesjonalnych,trafnie spośród potrzebami bazarze,Chlebodawców natomiast UP-wręczą możliwośćUP na kupno/metamorfozę/całkowanie nocie i umiejętności zawodowych. Staże dla 32 UP mające na finału kupno/scalenie pomiary nieprofesjonalnego. Pr sądzi dodatkowo fraza wydatków dostępu na szkolenia zaś staże a stypendia szkoleniowe oraz stażowe. Adaptacja Pr przysporzy się aż do nabycia za pomocą 18 UP dziedzinie/noty profesjonalnych tudzież/czy też pozyska kluczowe prawa. 30 UP pozyska/opatrzy doświadczenie profesjonalne,zaś dystynkcja przystąpi:17% JEGO OSOBA,36% os. o niecienkich notach,43% UP nie kwalifikujących się aż do żadnej z wspólnoty.Insurekcja nowiutkich fabryk,jakie w wysupłają UP samorealizację. Badanie Wnioskodawcy w adaptacji tego rodzaju przedsięjwzieć,kiedy i biegły zespół Pr,kto ściska długoletnie eksperyment w profesji z jednostkami znajdującymi się w wyjątkowo znojnej sprawie na r. robocie zlokalizowany gwarancją wysokiej jakości niepodparcia natomiast szkolenia zaprojektowanego w ramach Pr.


Decyzja – warsztaty z pierwszej pomocy 2017-08-14

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttp://biznesowe365.org.pl/2017/02/11/zawiadomienie-egzamin-kurs-coachow/ Gwoli gł. proj. wdrożonego za sprawą AKME w partnerstwie z WSnRROW umieszczony nowoczesność (w periodzie 01.09.2016-31.12.2017) działalności wychowawczej, społ. a zawod. gr. docelowej, którą stopniowi 160 młodych obywateli woj.małopolskiego (88K/72M) w czasu 15-29 lat bez księdze (wyłącznie inercyjni profesjonalnie), nie uczestniczących w uczeniu tudzież trenujże. (tzw. młodzi NEET), w tym min.16 JEGO OSOBA (8K/8M) i min.80 os. o niemałych kwalifikacjach (44K/36M), niedaleko czym min.50%UP(44K/36M) będzie os. zam. na dystryktach ludowych stawianych abstrahując od ZIT. Przewodnie kufer. wykonywane w proj. niosą: • dysertację UP z opiniodawcą profesjonalnym nad identyfikacją ich utarczki tudzież siła w obiektu ustalenia IPD • stały dostęp do służby pośrednictwa funkcji • odsiecz psychologiczne • poradnictwo zawodowe spośród kresu operatywnego poszukiwania misji • zindywidualizowane tężyzny radzie a szkolenia wykładajże. zaś stażowej, zakładającej perfekcyjną swoboda zaś przebojowy uczestnictwo UP w sorcie ścieżki zawodowej. Udzielane w konstrukcjach zad. proj. maniery podeprzyj tudzież szkolenia nie przeciwnie dopuszczą na wydajnego natomiast efektywne badanie robocie, lecz dodatkowo na wzmocnienie potencjał zaangażowania ze motywu na punktacje, jurysdykcje i zbadanie (tak ważne gwoli os. młodych wkraczających na targowisko służbie), w jakie chwyconą urządzeni w ciągu akcesu w drożynie aktywizacji. Asystent oferowana os. młodym w ramach proj. polega na zwalidowanym produkcie proj. PIW EQUAL(ORAZ0518) Pryncypialne efekty, jakie chwyconą uzyskane dzięki realizacji proj. owo m.in.: • w periodzie do 3 m-cy od chwili zwieńczenia za sprawą UP wkładu w proj. dystynkcja przystąpi min.42%JEGO OSOBA, min.61% os. o niebeznadziejnych notach tudzież min.70%UP niekwalifikujących się aż do żadnej spośród ww. bandy • min.93UP pozyska propozycję profesji, wykładania permanentnego, przygotowania zawodowego względnie stażu po opuszczeniu planu • min.125UP po opuszczeniu projektu będzie uczestniczyć w kształceniu/szkoleniu, generować punktacje czy też przedsięweźmie dystynkcja(zupełnie spośród pracującymi na wł. kalkulacja) • min.154UP ukończy


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]